سیستم درب اتوماتیک نیم گرد عملکردی مشابه دربهای کشویی دارد و دارای دو لنگه ثابت قوسی و دولنگه متحرک قوسی می باشد که به صورت منحنی با فرمان گرفتن سیستم (از رادار ، شستی و ... )روی لتهای ثابت جمع می شوند و به دلیل دارا بودن ظاهر و طراحی منحنی جهت نما و معماری های که در آن از ترکیب های منحنی استفاده شده مناسب می باشد و شکیل و تاثیرگذار بودن این سیستم زیبایی نمای ورودی شما را دوچندان می کند و میتوان بر طبق سفارش های متفاوت و خاص مشتریان این سیستم را طراحی و اجرا نمود.