همانگونه که از نام این سیستم پیداست لنگه ها بصورت تاشو روی هم جمع می شوند و این امر باعث می شود فضای بیشتری برای تردد در ورودی های کم عرض ایجاد شود. این سیستم جهت دهنه هایی با عرض حداقل 106cm و حداکثر 230cm طراحی شده است ، که در مکانهایی که به عرض بازشو بیشتری نیاز است ، استفاده می شود. در این مدل امکان بازشدن درب تا 80 %عرض کل امکان پذیر می باشد.