طراحی این نوع دربها تلفیقی از نمای درب اتوماتیک نیم گرد وکشویی با زیبایی فوق العاده می باشد و دارای دو لت متحرک بصورت تخت و دو لت نیم گرد متناسب با ابعاد محل بعنوان لنگه های ثابت می باشد.